Close
România (Prahova), 100283, Ploiești, Aleea Strunga, nr. 6, bl. 40, sc. A, ap. 12
Luni - Duminică 8:00 - 20:00

VERIFICĂRI ELECTRICE

Amas Electric S.R.L. efectuează verificări electrice la instalațiile de legare la pământ (măsurători P.R.A.M.).

Acest tip de instalație pentru protecția împotriva electrocutării este un mijloc principal de protecție, prin legarea la pământ a părților conductoare care nu fac parte din circuitele de lucru dar posibil să fie accidental sub tensiune periculoasă.

Funcție de situația locală se alege natura prizei de pământ (naturală, artificială sau combinată), alcătuirea și dispunerea ei. În vederea recepției instalației de legare la pământ, executantul trebuie să întocmească și să predea beneficiarului următoarele: documentația tehnică respectivă, procesul verbal de lucrări ascunse pentru elementele îngropate și pentru continuitatea electrică a armăturilor din construcțiile din beton armat, buletinele de verificare și procesul verbal de recepție.

Instalația de legare la pământ care deservește rețeaua de legare la nul trebuie astfel dimensionată încât rezistența de dispersie față de pământ, măsurată în orice punct al rețelei de nul, să fie de cel mult 4 Ω.